Tarihçe
Tarihçe

GSD Grubu bir milletin gelişmesinde eğitimin hayati öneme sahip olduğuna inanmaktadır. Sosyal sorumluluklarının bilincinde olan GSD Holding ortakları, grubumuzun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Turgut Yılmaz'ın öncülüğünde 1996 yılında GSD Eğitim Vakfı'nı kurdular. O günden beri Vakıf aktif bir şekilde ülke genelindeki okul yapma ve yaşatma kampanyasına destek olmaktadır.

GSD Eğitim Vakfı on beş daimi ve beş geçici üyeden oluşan mütevelli heyetinin seçtiği beş üyelik bir yönetim kurulunca idare edilen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluşundan bu yana, Vakıf iki yeni ilköğretim okulunun yapımını tamamlayıp bunları Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti.

Okulların ilki 1988'de Istanbul Bahçelievler'de açıldı. 4.000 m2 arsa üzerine 3.000 m2 kullanım alanı olan okul 865 öğrenciye hizmet vermektedir. İkinci okul 1999 depreminden hasar gören Yalova, Çiftlikköy'de 2001 yılında hizmete açıldı. Bu okul da sunduğu geniş imkanlar bakımından diğerine benzer niteliktedir. GSD Eğitim Vakfı iki okula da destek olmayı sürdürmektedir.

Şubat 2009 tarihinde Rize'nin Çayeli belediye sınırları içersinde bulunan 20 derslikli Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu'na 14 derslik ekleyerek okulun standartları günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmişti.